COPYRIGHTS

COPYRIGHTS

The description of the items sold is subject to copyright and is protected in accordance with the Act of 04.02.1994r. on copyright and related rights (unified text, Journal of Laws 2006.90.631) and the Act on 16.04.1993r. on combating unfair competition (unified text, Journal of Laws 2003.153.1503).

It is forbidden to copy, modify and publish photos and descriptions contained on the site (in whole or in part) without the knowledge and written consent of the Ceramigo Art

Pursuant to the Act on Copyright and Related Rights of 04/02/1994. (unified text, Journal of Laws 2006.90.631) using proprietary ideas, solutions, copying, distribution of photographs, fragments of graphics, descriptive texts for profit, without the author’s permission is prohibited and constitutes an infringement of copyright and is punishable.

PRAWA AUTORSKIE
Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) oraz ustawy z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, Dz. U. 2003.153.1503).

Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w części) bez wiedzy i pisemnej zgody Ceramigo Art

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.